Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp

Sáng ngày 11/5/2019, tại Hội trường C – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp. Đồng chí Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị và Xã hội đã đến dự và phát biểu khai mạc. 

Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Học viện, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, các đồng chí là đảng ủy viên, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy, đại diện chi ủy các chi bộ, giảng viên giảng dạy các chuyên đề và 47 đảng viên dự bị.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị và Xã hội phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng 

Tại Lớp bồi dưỡng, các đảng viên dự bị đã được học tập, nghiên cứu 10 bài (Chương trình học tập: Tại đây) liên quan đến Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, các vấn đề về quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới
 

Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi đảng viên dự bị sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
 
 
Các đảng viên dự bị tham gia Lớp bồi dưỡng 

Đồng chí Vũ Ngọc Huyên cũng đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các đảng viên dự bị dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương. 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 07 ngày, từ ngày 11 đến hết ngày 17/5/2019.