Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành File
Số 69-QĐ/TW Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 06/07/2022
Số 1507-CV/VPTW Công văn về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu... 11/08/2021
Số 1264-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2021
Số 1233-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021
Số 1429-CV/VPTW Công văn về việc gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 30/07/2021
Số 05-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người... 30/07/2021
Số 22-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 28/07/2021
Công điện Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19... 21/07/2021
Số 1215 - CV/ĐUK Công văn về việc tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021
Số 699 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc... 26/04/2021
Số 244 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường... 02/11/2020
Số 242 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ... 29/10/2020
Số 12 - HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 06/07/2018
Số 15-NQ/TU Nghị quyết của Thành Ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh,... 04/07/2017
Số 12-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu... 03/06/2017
  • 1
  • 2