Đảng bộ Khối ĐH, CĐ Hà Nội

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành File
Số 1264-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2021
Số 1233-CV/ĐUK Công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021
Số 1215 - CV/ĐUK Công văn về việc tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021
Số 699 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Quốc... 26/04/2021
Số 244 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường... 02/11/2020
Số 242 - QĐ/ĐUK Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ... 29/10/2020
21-HD/ĐUK Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm... 17/01/2013