DANH SÁCH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

NHIỆM KỲ 2020 – 2022

 

STT Mã CB Tên Chi bộ Bí thư CB
1   Khoa Công nghệ thông tin  
2   Khoa Công nghệ sinh học Nguyễn Thị Thúy Hạnh
3   Khoa Công nghệ thực phẩm Nguyễn Hoàng Anh
4   Khoa Chăn nuôi Phạm Kim Đăng
5   Khoa Cơ – điện Nguyễn Xuân Trường
6   Khoa Giáo dục quốc phòng Nguyễn Văn Mão
7   Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh Đỗ Quang Giám
8   Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn Nguyễn Mậu Dũng
9   Khoa Lý luận chính trị & Xã hội Trần Lê Thanh
10   Khoa Nông học Trần Văn Quang
11   Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ Nguyễn Tất Thắng
12   Khoa Tài nguyên và Môi trường Trần Trọng Phương
13   Khoa Thú y Bùi Trần Anh Đào
14   Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên Giang Trung Khoa
15   Ban Quản lý đào tạo Nguyễn Viết Đăng
16   Văn phòng Học viện Nguyễn Công Tiệp
17   Ban Khoa học – Công nghệ Lê Huỳnh Thanh Phương
18   Ban Hợp tác quốc tế Nguyễn Việt Long
19   Ban Quản lý cơ sở vật chất Lê Vũ Quân
20   Ban Tài chính kế toán Trần Quang Trung
21   Ban Tổ chức cán bộ Lại Thị Lan Hương
22   Trạm Y tế Vũ Văn Cường
23   Công ty Tư vấn Nguyễn Đình Phóng
24   Trung tâm Thực nghiệm & Đào tạo nghề Nguyễn Mai Thơm
25   Thanh tra – Đảm bảo chất lượng Nguyễn Công Ước
26   Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của Phạm Thị Thanh Mai
27   Trung tâm Giáo dục thể chất & Thể thao Nguyễn Đăng Thiện
28   Viện Sinh học Nông nghiệp Nguyễn Xuân Trường
29   Viện Phát triển Công nghệ Cơ điện Bùi Việt Đức
30   Viện Nghiên cứu & Phát triển cây trồng Nguyễn Văn Mười
31   Sinh viên Khoa Cơ – điện Nguyễn Chung Thông
32   Sinh viên Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh Nguyễn Đăng Học
33   Sinh viên Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Phong
34   Sinh viên Khoa Nông học Dương Huyền Trang
35   Sinh viên Quản lý đất đai Đoàn Thanh Thủy
36   Sinh viên Khoa Thú y Nguyễn Hữu Anh
37   Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp DĐỗ Lê Anh
38   Trung tâm Dạy nghề Cơ điện & Đào tạo lái xe Ngô Quang Ước
39   Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học Vũ Thị Ly
40   Khoa Môi trường  
41   Sinh viên Môi trường  
42   Khoa Thủy sản Kim Văn Vạn
43   Sinh viên Trực thuộc Nguyễn Trọng Tuynh
44   Viện Nghiên cứu thị trường & Thể chế nông nghiệp Ngô Sỹ Đạt
45   Ban Quản lý đầu tư Võ Văn Nam
46   Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực Vũ Ngọc Huyên
47   Trung tâm Ngoại ngữ và ĐT quốc tế Trần Nguyễn Hà
48   Viện Kính tế và Phát triển Phạm Văn Thắng