Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 17/12/2021, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của Đảng bộ Học viện là dịp để tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021. Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp do chịu tác động của đại dịch COVID-19, năm 2021, bằng sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy và toàn thể CBVC, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, tập thể Lãnh đạo cấp ủy Học viện đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vừa chống dịch an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy năm 2021

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong năm 2021, Đảng bộ Học viện đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức trong Học viện tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 100% CBVC và đảng viên tham gia các lớp học Nghị quyết và làm bài thu hoạch. Tiếp tục triển khai quán triệt các Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề thường xuyên đến từng chi bộ, từng đảng viên, CBVC và người học.

Đồng chí Trần Đức Viên – Phụ trách Hội đồng Học viện trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng Học viện năm 2021

Các báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được trình bày tại Hội nghị

Tiếp theo, lần lượt đại diện Hội đồng Học viện, các Ban Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Học viện trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân. Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đoàn kết và xây dựng, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, góp ý thẳng thắn, khách quan đối với các tập thể và các cá nhân. Sau khi thực hiện công tác kiểm điểm tập thể và các đảng ủy viên, Đảng ủy đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại BCH Đảng bộ, các ban của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện, chi bộ trực thuộc Đảng bộ; bỏ phiếu xếp loại đảng viên, xếp loại/đề nghị xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến, nêu bật những mặt mạnh, hạn chế, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, các đảng viên trong BCH Đảng bộ Học viện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, giúp hoàn thiện bản thân và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian tiếp theo./.