Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030

Ngày 16/5/2023, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ này được thực hiện hằng năm nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện theo nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị


Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, quy hoạch là một trong những khâu trung tâm, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác nhân sự của Học viện. Làm tốt quy hoạch nghĩa là công tác cán bộ sẽ chủ động, bảo đảm tính liên tục, kiện toàn và xây dựng được lực lượng cán bộ tốt, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện. Đồng thời, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch là cơ sở quan trọng để Học viện xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nhân sự lãnh đạo, quản lý và luôn chủ động trong chiến lược phát triển nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan đề nghị, các đại biểu tham dự thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận dân chủ nhưng đảm bảo tập trung để giới thiệu cán bộ nhân sự khách quan, công tâm, công bằng theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Đồng chí Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện thông báo kết quả làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ nhất


Hội nghị được chia làm 4 bước bao gồm: (1) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ nhất; (2) Hội nghị cán bộ chủ chốt; (3) Hội nghị cấp ủy mở rộng; (4) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ hai. Sau khi nghiên cứu các nội dung về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, chức danh quy hoạch đối với từng vị trí, các đại biểu tham dự theo đúng thành phần quy định tương ứng với mỗi Hội nghị đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu kín) dựa trên danh sách đề nghị phê duyệt.

Các đại biểu thực hiện hiện quy trình bỏ phiếu tại Hội nghị

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030./.

 

Lan Hương – TTQHCC&HTSV

Ảnh: Trung Đức – TTQHCC&HTSV